Biodinamikai alapfogalmak

A biodinamikus craniosacralis kezelés során a test szöveteiben bekövetkező változások hátteréül szolgáló filozófia alapfogalmai:

Dinamikus Nyugalom (Dynamic Stillness)

 A fizikai megnyilvánulás határán túl “található”. Minden megnyilvánulási formáját belülről jövő, dinamikus életerő jellemzi. Az Élet Lélegzete ( Breath of Life ) a Dinamikus Nyugalom mélységéből áramlik ki. Minden megnyilvánulás a Dinamikus Nyugalomból emelkedik fel, majd tér vissza. A Dinamikus Nyugalomban jelen van a Teremtés teljes potenciálja. Jelenlétének hatására indulhatnak meg a testben a különböző gyógyulási folyamatok.

 Az Élet Lélegzete ( Breath of Life )

A természetfeletti egyik megnyilvánulása, mely a Dinamikus Nyugalomból emelkedik fel, összeköt minket a Forrással és annak teremtő erejével.  Az Élet Lélegzete hozza létre a Hosszú Árapályt (Long Tide), az életet rendező és irányító légzési ritmust, mely minden megnyilvánulásában a szerveződés, rendeződés felé irányít bennünket. Jelenléte  egyetemes szeretetként, ragyogásként és együttérzésként is megmutatkozik.

Hosszú Árapály ( Long Tide )

 Az Élet Lélegzete által létrehozott, a tenger árapály jelenségéhez ( kiterjedés és visszahúzódás ) hasonló ritmikus mozgás. A Hosszú Árapályban nyilvánul meg az Élet Lélegzetének teremtőereje, ahogyan lokális rendeződéseket és rendezőerőket létrehozva a káoszból rendet teremt. Jelenléte lassú és állandó légzési ciklusként érzékelhető, melynek be- és kilégzési fázisai egyenként 50 másodperc hosszúságúak.  A végtelen Horizontot köti össze a test középvonalával. Jelenléte továbbá Árapály-testként ( Tidal body ) nyilvánul meg, melyhez a középvonal körül a végtelen térbe való kiterjedés testérzete társul.

Rendező Mátrix ( Ordering Matrix )

 Az Élet Lélegzete és a Hosszú Árapály által létrehozott és rendezett kvantummező. Megtermékenyítés után ezen mátrix alapján alakul ki az embrió folyadék- és sejtvilága.

Középvonal ( Midline )

 A Mátrixban létrejött kvantumszinttű rendező és irányító középvonal.  A Középvonalon keresztül történik  a Begyújtás ( Ignition – a potenciál energiává válása, mely a szövetszintű fizikai változásokhoz szükséges életrerőt szolgáltatja ) és az ennek hatására létrejövő rendeződés, átalakulás. A Testben gerinchúr és a folyadéktest tengelyei is ezen középvonal megnyilvánulásai. A szövetek mozgása és rendeződése a gerinchúr középvonala körül, míg a folyadéktest hosszanti és keresztirányú árapály mozgása a gerincvelőcső középvonala, mint tengely körül történik.

Árapály test ( Tidal body )

 Az Árapály-test a Hosszú Árapály szélesebb és mélyebb megnyilvánulása. A Hosszú Árapály egy középvonalat és akörül egy rendezőmezőt hoz létre és tart fent. Az általa keltett ritmus a folyadékokat átformálja és manifesztálja bennük az árapálymozgás  potenciálját. Az Árapály-testben állandó, 100 másodperces ciklusú ritmikus mozgás érzékelhető, 50 másodperces be- és 50 másodperces kilégzési fázisokkal.

Folyadéktest ( Fluid body )

 A folyadékok szintjén és közegén keresztül nyilvánul meg az a potenciál ami rendezi az Életet és létrehozza a folyadékok árapály mozgását. A folyadéktest az az ősi közeg amely minden élet alapja. Benne a mozgást folyadék-árapálynak ( fluid tide-nak ) nevezik, melynek sebessége percenként 1-3 ciklus.

Fizikai test ( Psysical body )

 A sejtek és szövetek létrejöttét és rendeződését a Folyadéktesten keresztül megnyilvánuló potenciál teremti meg. A fizikai testben a sejtek és a szövetek motilitásában érzékelhető árapály-mozgás sebessége megegyezik a folyadék árapályáéval és mindkettőt a Folyadéktestből megnyilvánuló potenciál hozza létre.

Print

Potenciál ( Potency )

 A potenciál a Rendező Mátrixban a testfolyadékokat rendező, átalakulást, állapotváltozást hozó erőként nyilvánul meg. A folyadékok potenciálja a test belső biodinamikus rendezőereje.

Folyadékok ( Fluids )

Amikor a folyadékokban rejlő potenciál átalakító erőként testet ölt; átformálódás, állapotváltozás jön létre a folyadékokban.  Megteremtődik a folyadék-árapály ( fluid tide ) amely a rendszerben rejlő hozzáférhető erőforrások megnyilvánulása. Ezen folyamat köti össze az Élet Lélegzetének teremtőerejét és szándékát a test összes sejtjével és szövetével.

Szövetek ( Tissues )

A test folyadékrendszerében a rendező mátrix létrehoz egy sejt és szöveti rendszert. A szövetrendszerben hatására egy belső, ritmikus mozgás jelenik meg, melyet motilitásnak neveznek.

logo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s